نشانی شرکت :
رباط کریم ، ابتدای بلوار مصلی ، ساختمان الماس آبی ، طبقه اول
کد پستی 3761919865
شماره های تماس : 
56413000-56436030-56411920-56421920 (021)
پست الکترونیک واحد فروش:
sales@almaseabi.net
بهزاد سلیمی
پست الکترونیک مدیریت:
admin@almaseabi.net
لطفا صبر کنید ...